Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Marketing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP16MAR ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Podstata marketingu jako filozofie podnikání a systém funkcí. Poznávací a realizační stránka marketingu. Rozpory marketingu v rámci činností hodnototvorného řetězce firmy. Vztah marketingu a výroby. Příčiny rozporů a jejich řešení. Marketing jako jednotící koncepce řízení - předpoklady implementace marketingu do procesu řízení firmy. Management produktu. Podstata integrovaného inženýrství v řízení podniku. Spokojenost zákazníka. Zjišťování požadavků zákazníka. Strategie zaměřené ne spokojenost zákazníka. Hodnota zákazníka. Komplexní standardizace. Standardizace a konkurenční schopnost firmy. Uplatnění principů integrace odbyt - výroba - nákup. Procesní řízení. Změny paradigmat marketingu. Vztahový marketing, Individualizace potřeb. Rozvoj komunikačních technik. Partnerství.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP16MAR

Požadavky:

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingove-strategie

Předpokládá se znalost základů marketingu. Jinak je třeba zařadit do výuky i základy marketingu (marketingový výzkum, analýza tržního chování, segmentace trhu, marketingové strategie, marketingový mix).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Professional Publishing, 2011

Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012

Tomek,G.-Vávrová,V.: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy, C.H.Beck, Praha 2009

Kotler,P. : Marketing management, GRADA, Praha 2010

Poznámka:

Předmět je určen pro studenty, kteří marketing neabsolvovali v řádném studiu.

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingove-strategie
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11515304.html