Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Francouzský jazyk 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP04F2 NIC 4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Velmi dobré zvládnutí jazyka v gramatice i v lexiku, s důrazem na jevy typické pro odborný styl. Schopnost orientovat se v obtížnějším odborném textu, prokázat porozumění čtenému textu (cca 120 stran). Ústní prezentace, tj. schopnost pohovořit na dobré jazykové a obsahové úrovni o problému, který uchazeč zkoumá. Sestavení podkladů, souvisejících se žádostí o místo, příp. o studium či stáž v zahraničí, tj. např. curriculum vitae,tzv. motivační dopis apod.

Požadavky:

Kurz je určen pro doktorandy, kteří mají znalosti jazyka na úrovni X04F2 a chtějí se v něm zdokonalit.

Osnova přednášek:

Gramatika: Subjunktiv po spojkách. Minulý kondicionál. Vztažné zájmeno „lequel“. Trpný rod. Příčestí přítomné. Gerundium. Shoda příčestí minulého s předcházejícím předmětem. Tázací zájmeno „lequel“. Minulý čas jednoduchý. Podmínková souvětí. Infinitivní vazby po spojkách. Konverzace: Divadlo, kino, hudba. Nákupy. Žádost o místo. Písemný projev: Motivační dopis. Curriculum vitae. Odborná četba: Texty s technickým zaměřením, s důrazem na jevy, typické pro odborný styl. Prezentace vlastní četby.

Osnova cvičení:

Gramatika: Subjunktiv po spojkách. Minulý kondicionál. Vztažné zájmeno „lequel“. Trpný rod. Příčestí přítomné. Gerundium. Shoda příčestí minulého s předcházejícím předmětem. Tázací zájmeno „lequel“. Minulý čas jednoduchý. Podmínková souvětí. Infinitivní vazby po spojkách. Konverzace: Divadlo, kino, hudba. Nákupy. Žádost o místo. Písemný projev: Motivační dopis. Curriculum vitae. Odborná četba: Texty s technickým zaměřením, s důrazem na jevy, typické pro odborný styl. Prezentace vlastní četby.

Cíle studia:

Velmi dobré zvládnutí jazyka v gramatice i v lexiku

Studijní materiály:

(1) Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky

(2) Texty katedry

(3) Balmet, de Legge: Pratiques du francais scientifique

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11509604.html