Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Francouzský jazyk 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP04F1 NIC 4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

předmět zprostředkovává základní znalost gramatiky a lexiky, s důrazem na jevy charakteristické pro odborný styl a schopnost porozumění středně obtížnému odbornému textu (prověřuje se na četbě cca 60 stran textu. Ústní prezentace - schopnost srozumitelně pohovořit o úkolu, který uchazeč studuje. Sestavit jednoduchý tzv. motivační dopis, vlastní CV, odpověď na inzerát.

Požadavky:

Kurz je určen pro doktorandy, kteří mají znalosti jazyka na úrovni A0B0404F1 a chtějí se v něm zdokonalit.

Osnova přednášek:

Gramatika:Budoucí čas jednoduchý. Infinitivní vazby. Kondicionál přítomný. Podmínková souvětí. Předminulý čas. Souslednost časová. Pořadí dvou zájmen.Subjunktiv přítomný a minulý. Nepřímá otázka. Vztažné zájmeno „dont“. Konverzace: Dotaz na cestu, vysvětlení cesty. Byt, zařízení. Cestování vlakem a autem. Studium, zaměstnání. Žádost o místo. Četba odborných textů. Prezentace vlastní četby.

Osnova cvičení:

Gramatika:Budoucí čas jednoduchý. Infinitivní vazby. Kondicionál přítomný. Podmínková souvětí. Předminulý čas. Souslednost časová. Pořadí dvou zájmen.Subjunktiv přítomný a minulý. Nepřímá otázka. Vztažné zájmeno „dont“. Konverzace: Dotaz na cestu, vysvětlení cesty. Byt, zařízení. Cestování vlakem a autem. Studium, zaměstnání. Žádost o místo. Četba odborných textů. Prezentace vlastní četby.

Cíle studia:

předmět zprostředkovává základní znalost gramatiky a lexiky, s důrazem na jevy charakteristické pro odborný styl a schopnost porozumění středně obtížnému odbornému textu

Studijní materiály:

(1)Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky

(2)Texty katedry

Poznámka:
Další informace:
http://jazyky.fel.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11509504.html