Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Umělé osvětlení budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125YUOB Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Bohumír Garlík (gar.), Stanislav Frolík, Hana Kabrhelová, Ilona Koubková
Cvičící:
Bohumír Garlík (gar.), Stanislav Frolík, Hana Kabrhelová, Ilona Koubková
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Přehlednou formou z hlediska předmětu, specializace, případně oboru „Osvětlení budov“, budou zhodnoceny ve smyslu pedagogického cíle předmětu, základní geometrické a světelně technické pojmy. Na prostředí v budově, fyziologii vidění a zdraví člověka má významný a nezastupitelný vliv světlo. Vliv slunce, oslunění, její regulace, orientace budovy a vnitřní světelné klima zdůvodňují význam umělého osvětlení. Studenti získají základní poznatky z oblasti návrhu osvětlovacího systému budovy, světelných zdrojů a formou exkurzí názorné praktické příklady trhu. Ztěžejní záležitostí pak bude popsán návod a příklady výpočtu umělého osvětlení v budově, jejich ekonomické ukazatele v souvislosti a návaznosti na konkretní a významnou úsporu el. energie v aplikacích umělého osvětlení v inteligentních budovách.

Požadavky:

Návaznost na ostatní předměty není požadována.

Osnova přednášek:

1Geometrické pojmy a jednotky ve světelné technice. Světelně technické pojmy a měrné jednotky. Požadavky na osvětlení.

2Světlo, prostor, člověk - historie. Slunce a budova. Oslunění budov a její regulace. Orientace budov a doba oslunění.

3Fyziologie vidění. Kriteria a limity denní osvětlenosti. Výpočet činitele denní osvětlenosti. Měření osvětlení.

4Denní světlo a budova. Okno a osvětlení interiéru. Podmínky osvětlenosti interiéru. Návrh osvětlovacího systému budovy.

5Světelně technický posudek. Normalizace. Problémy denního osvětlení různých druhů staveb. Světelné zdroje.

6Návrh umělého osvětlení. Ekonomické ukazatele. Výpočtové metody. Výpočet osvětlení v bodě osvětlované roviny.

7Výpočet osvětlení. Metoda dutin. Bodová metoda. Osvětlení členěného prostoru.

Třídění umělého osvětlení podle provozního účelu. Návrh hlavního osvětlení. Sdružené osvětlení. Příklady.

Osnova cvičení:

1 Výpočty, příklady ze základů osvětlovací techniky. 2 Návrh umělého osvětlení, výpočty. Příklady na projektech objektů. 3 Inteligentní budovy-umělé osvětlení. Konzultace prezentací. 4 Prezentace semestrálních prací . 5 Prezentace semestrálních prací. 6 Dokončení, rozprava, klasifikovaný zápočet

Cíle studia:

Schopnost aplikovat získané znalosti jako projektant a architekt projektové dokumentace návrhu umělého osvětlení v budovách. Dále schopnost řešit otázku energetické náročnosti osvětlování.

Studijní materiály:

1.Šula,O.: Příručka osvětlovací techniky, SNTL Praha 1979

2.Pavlíček, I.: Návrh a výpočet umělého osvětlení, doplňkové skriptum, ČVUT, Praha 1974

3.Weiglová,J.: Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT, Praha 1991

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-433

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A433
místnost TH:A-433

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A433

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25085905.html