Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyzika pevných látek ve stavebnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102YFPL Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jiří Konfršt (gar.), Alexey Sveshnikov (gar.), Jaroslava Drchalová
Cvičící:
Jiří Konfršt (gar.), Alexey Sveshnikov (gar.), Jaroslava Drchalová, Olga Kapičková
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Pevné látky, krystalová struktura, typy vazeb, elektronové mikroskopy, řádkovací tunelový mikroskop, mikroskop atomárních sil, difrakce, difrakční metody, polovodiče, p-n přechod, fotovoltaický jev, solární články, přenos tepla a vlhkosti.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

Definice pevných látek, krystalová struktura, Bravavaisovy mřížky, typy vazeb (kovalentní, iontová, kovová, van der Waalsova, vodíková), metody určování struktury, elektronové mikroskopy (TEM - transmisní elektronový mikroskop, SEM - řádkovací elektronový mikroskop), neoptické mikroskopy (STM - řádkovací tunelový mikroskop, AFM - mikroskop atomárních sil), difrakce (rentgenova záření, elektronů, neutronů), difrakční metody, polovodiče (vlastní, příměsové), p-n přechod, dioda jako usměrňovač, LED dioda, fotovoltaický jev, solární články, přenosové jevy, Fourierův a Fickův zákon, diferenciální rovnice vedení tepla a vlhkosti.

Osnova cvičení:

Ústav fyziky pevných látek - exkurze

Měření charakteristik solárních článků

Studium vlhkostních procesů v kapilárně porézních látkách

Měření termických parametrů a jejich změn v závislosti na vlhkosti

Cíle studia:

Seznámení se základy teorie pevných látek, metodami zkoumání jejich struktury a některých procesů v nich probíhajících.

Studijní materiály:

Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985

Dekker A.J.: Fyzika pevných látek, Academia, Praha, 1966

Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N.: Přenosové jevy, Academia, Praha, 1968

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:A-228

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A228
místnost TH:A-228

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A228
místnost TH:A-228

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A228
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24871205.html