Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Volitelné předměty Fakulta biomedicínského inženýrství

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17VAD Anatomie dítěte
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17VATF Anglická terminologie pro fyzioterapeuty česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17VATFP Anglická terminologie pro fyzioterapeuty (pokročilí)
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VATO Anglická terminologie pro optiky a optometristy
 
Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VATO2 Anglická terminologie pro optiky a optometristy II. Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VEMH Experimentální metody v hemodynamice
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17VIAB Informační analýza biologických systémů a signálů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17VLTX Latex česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17VMZK Matematika: základy kalkulu česky Z 2 2P+2C Předmět je vypsán
17VMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17VMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL Multiphysics
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17VNRF Neurofyziologie
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17VNRT Neurotechnologie česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17VNJ1 Německý jazyk pro středně pokročilé I česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VNJ2 Německý jazyk pro středně pokročilé II
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VOPPMS Odborná praxe pro obor SIPZ
 
česky Z 2 0P+9C Předmět není vypsán
17VEPS Podnikání
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17VAMDI Pokročilé metody pro diagnostické zobrazování
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17VPMD Pokročilé metody pro podporu diagnostiky a léčby diabetu česky Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
17VPER Pracovní ergonomie
 
česky Z 1 0P+2C Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17VPAA Programování aplikací pro mobilní platformu Android česky KZ 2 1P+1C KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17VFCE1 Přípravný kurz ke zkoušce FCE I. česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17VFCE2 Přípravný kurz ke zkoušce FCE II.
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VCAE Přípravný kurz pro Cambridge Advanced Certificate in English česky Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17VRTG Rentgenové záření
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17VRKD Rozvoj komunikačních dovedností
Ivo Květ 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17VSBM Seminář z biomechaniky česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17VSFBCH Seminář z fyzikální chemie a biochemie česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VSMB Seminář z praktické mechaniky a biomechaniky
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VZGVO Seminář ze základů geometrické a vlnové optiky
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17VSCH Semináře z chemie česky Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VSF1 Semináře z fyziky 1 česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17VSF2 Semináře z fyziky 2
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VSM Semináře z matematiky česky Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17VSMP Semináře z matematiky (pokračování)
 
česky Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VSADR Skriptování a analýza dat v jazyce R česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17VSPM Sportovní masáže
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VTVP Technika vakua a práce s plyny
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17VTEP Teoretická elektrotechnika - praktika česky Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VUIB Umělá inteligence pro biomedicínské inženýrství
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17VVAS Vertebrogenní algický syndrom - teorie a praxe česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17VVI Virtuální instrumentace v biomedicínském inženýrství
 
česky Z 2 1P+2C Z 2 1P+2C Předmět není vypsán
17VMZVP Výuka metod řízení zásahu složek IZS ve virtuálním prostředí
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17VVMG Vývoj mobilních a embedded aplikací pro platformu GNU/Linux
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17VVMW Vývoj mobilních a embedded aplikací pro platformu Windows/WindowsPhone
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VVMA Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple iOS
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17VZFP Základy fyziky plazmatu
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17VZKI Základy komunikace s imigranty
 
česky Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VZPVM Základy principu Vojtovy metody
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VZPS Základy práce v CAD systému SolidWorks česky Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VZRT Základy ruské odborné terminologie
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VUBME Úvod do biomedicínského inženýrství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17VUMA Úvod do mobilních aplikací a systémů
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17VUPD Úvod do počítačové dynamiky tekutin
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17VCK1 Česká konverzace B1 česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VCK2 Česká konverzace B2
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VACC Čeština pro cizince - začátečníci česky KZ 3 0P+4C KZ 3 0P+4C Předmět je vypsán
17VSJ Španělský jazyk
Eva Motyčková, Jana Svrčková 
Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VSJP Španělský jazyk (mírně pokročilí)
Eva Motyčková, Jana Svrčková 
Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VSJK Španělský jazyk - konverzace
Eva Motyčková, Jana Svrčková 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/f7-volitelne.html