Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Study plan Cybernetics and Robotics

Study programme: Cybernetics and Robotics Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Cybernetics and Robotics - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2021_MKYRDIP Diploma Thesis In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 1 course
30
2021_MKYRP Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 5 courses
30
Minimal number of credits 60
Compulsory elective courses
2021_MKYRPV1 Compulsory elective subjects of the programme - Group 1 In this group you have to gain at least 18 credits (at most 36)
In this group you have to complete at least 3 courses ( at most  6)
18
2021_MKYRPV2 Compulsory elective subjects of the programme - Group 2 In this group you have to gain at least 24 credits (at most 114)
In this group you have to complete at least 4 courses ( at most  19)
24
Minimal number of credits 42
Elective courses
2021_MKYRH Humanities subjects
0
2021_MKYRVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 102
Number of elective courses credits you have to gain 18
Total number of credits 120
Compulsory elective subjects of the programme - Group 1 [2021_MKYRPV1]

~Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Studenti musí absolvovat nejméně 3 povinně-volitelné předměty ze skupiny 1.\\

Compulsory elective subjects of the programme - Group 2 [2021_MKYRPV2]

~Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Studenti musí absolvovat celkem 7 povinně volitelných předmětů v součtu ze skupiny 1 a skupiny 2 za splnění podmínky na minimálně 3 absolvované předměty ze skupiny 1.\\

Elective subjects [2021_MKYRVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-06-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30021847.html