Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Compulsory elective subjects of the programme - Group 1

~Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Studenti musí absolvovat nejméně 3 povinně-volitelné předměty ze skupiny 1.\\

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
B3M38ZDS1 Analog Signal Processing and Digitalization Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is on the list
B4M33MPV Computer Vision Methods
 
Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is not on the list
B3M38SPD1 Data Acquisition and Transfer
 
Czech Z,ZK 6 2P+2L The course is not on the list
B3M35OFD Estimation, filtering and detection Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B3M35ORR Optimal and robust control
 
Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is not on the list
BE4M33SSU Statistical Machine Learning English Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
Data valid to 2024-04-11
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30021847-2021_MKYRPV1.html