Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Povinné předměty, 3. semestr, Regional Studies, prezenční forma

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
32MC-P-ROAN-01 Decision Analysis
 
Czech The course is not on the list
32MC-P-RIIP-01 Innovation Management and Innovation Project
 
Czech The course is not on the list
G16C3102 Innovation Management and Innovation Project
 
Czech The course is not on the list
32MC-P-MACT-01 Macroeconomic Theory
 
Czech The course is not on the list
G63C3201 Makroekonomická teorie
 
Czech ZK 3 2P+0C The course is not on the list
G16C3103 Rozhodovací analýza
 
The course is not on the list
32MC-P-STRR-01 Strategic Management
 
Czech The course is not on the list
G16C3101 Strategické řízení
 
Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is not on the list
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30022867-REGS_P_3S_22_23_PV.html