Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Stavební inženýrství, varianta I, 1. semestr

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
126BIM1 BIM Czech Z 1 1P+1C The course is on the list
123SH01 Building Materials Czech Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C The course is on the list
101KG01 Constructive Geometry Czech Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C The course is on the list
154SG01 Land Surveying in Civil Engineering Czech Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C The course is on the list
101MA01 Mathematics 1 Czech Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C The course is on the list
132SM01 Structural Mechanics 1 Czech Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
Data valid to 2024-06-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30020607-BI20190100.html