Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

BSJCH - povinné předměty 3. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
15BPCH1 Bachelor Thesis 1 Czech Z 5 0+5 The course is on the list
15BPCH2 Bachelor Thesis 2 Czech Z 10 0+10 The course is on the list
15SBP Bachelor Thesis Seminar Czech Z 1 0+1 The course is on the list
15DIZ Detection of Ionizing Radiation ZK 2 2+0 The course is on the list
16DRH Dosimetry and Radiation Protection
 
The course is not on the list
15EXK1 Excursion 1 Z 1 5 dnů The course is on the list
15INSN1 Instrumental Methods 1 Czech ZK 3 3+0 The course is on the list
15PINS Laboratory Practice in Instrumental Methods KZ 2 0+3 The course is on the list
15JACH2 Nuclear Chemistry 2 Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
15ZKJE Nuclear Power Plants Design and Operation ZK 3 2+0 The course is not on the list
12NMEA Numerical Methods for Scientists and Engineers Czech KZ 3 2+2 The course is on the list
15FCHN2 Physical Chemistry 2 Czech Z,ZK 5 3+2 The course is on the list
15DEIZ Practical Exercises in Detection of Ionizing Radiation Czech KZ 3 0+3 The course is on the list
15RATEC Practical Exercises in Radiochemical Techniques KZ 2 0+2 The course is on the list
15PFCH Praktikum z fyzikální chemie
 
Czech Z 6 0+4 The course is not on the list
Data valid to 2023-08-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015490-BSJCHPP3.html