Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Measuring and Modelling of Wastewater Treatment Plants

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
D44MMC_EN ZK 1P+1C English
Garant předmětu:
Jaroslav Pollert
Lecturer:
Jaroslav Pollert
Tutor:
Jaroslav Pollert
Supervisor:
Department of Urban Water Management
Synopsis:

Overview measurement in wastewater treatment plants and their uses. The basis of this subject is the knowledge of processes at WWTP.

Students will learn about the possibilities of measurement at individual levels of wastewater treatment. Based on the knowledge of the processes, they learn the measurement possibilities and their application for the management of the sewage treatment plant.

Practical exercises will be organized directly at the WWTP in Prague and will be focused on:

1. Flow measurement

2. Measurement of oxygen in activation

3. Measurement of sedimentation and sludge index

4. Density measurement in the settling tank

5. Evaluation of camera recordings from settling tanks

6. Use of measured values in mathematical models

7. Process modeling in sewage treatment plants

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

Povinná literatura:

•Wastewater Treatment Plant Design (Book + Student Workbook) P. Aarne Vesilund 2003, ISBN: 1 84339 024 8, 1 84339 052 3

•Henze M., Harremoes, P., la Cour Jansen J. and Arvin E. (2002). Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes, Springer.

Doporučená literatura:

•Články v odborném tisku týkající se monitoringu procesů v městském odvodnění

Studijní pomůcky:

•Měření nerozpuštěných látek

•Podvodní kamera

•Průtokoměry

•Přístroj pro měření hustotu kalu podle hloubky v nádrži

•Software pro modelování procesů na ČOV

Note:
Time-table for winter semester 2024/2025:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2024/2025:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6097606.html