Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Legal Aspects of Consumer Protection

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
U65C6301 ZK 3 2P+0C Czech
Vztahy:
It is not possible to register for the course U65C6301 if the student is concurrently registered for or has previously completed the course 32BC-P-PAOS-01 (mutually exclusive courses).
The requirement for course U65C6301 can be fulfilled by substitution with the course 32BC-P-PAOS-01.
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Public Administration and Regional Studies
Synopsis:

Basic information on consumer protection in general, interpretation of legislation from general to special, incl. consumer protection in financial markets. Emphasizing the importance of codes of ethics as one of the preventive tools for consumer protection and the cultivation of the consumer market.

Requirements:

The course will end with an exam in the form of a contact test, or. through the tools of the information system, if there is no possibility of a contact method of completing the course.

Syllabus of lectures:

1. Characteristics of consumer protection, legislation, sources of law in the Czech Republic and the EU, definition of basic concepts in consumer protection, regulation and supervision in the field of consumer protection in general and with a focus on financial markets.

2. Characteristics of the Consumer Protection Act and a more detailed interpretation of selected provisions.

3. Consumer protection in contracts concluded outside the normal place of business.

4. Consumer protection in distance contracts.

5. Consumer protection in selected areas of the financial market - payment services, collective investment, consumer loans.

6. Out-of-court dispute resolution - general approaches, characteristics.

7. Out-of-court settlement of disputes - proceedings before a financial arbitrator (competence, initiation of proceedings, decisions, remedies).

8. Out-of-court settlement of disputes - arbitration proceedings (arbitration clauses, arbitrators and his position, competence, initiation of proceedings, arbitration award).

9. Judicial settlement of disputes - the importance of courts and their position in resolving disputes in the field of financial and legal relations.

10. The role of the Ministry of Finance of the Czech Republic, the CNB and the CTIA in the area of ​​regulation, supervision and supervision of consumer disputes.

11. The importance of codes of ethics in consumer protection, especially in financial services.

12. Examples from practice in problems of consumer disputes.

13. Summary and evaluation of the course, emphasis on the basic principles of consumer protection, case study.

Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The main goal of the course is to teach students to protect consumers not only in the financial markets from unfair practices of sellers and financial institutions, and to be able to recognize such behavior. Another aim of the course will be to acquaint students with the legislation of consumer protection not only in the Czech legal system, but also in the European context with a focus on the possibility of advisory activities to end consumers, incl. possibilities for out-of-court dispute resolution.

Study materials:

(P) SPIRIT, Michal. Základy práva pro neprávníky: po rekodifikaci soukromého práva. 4., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-551-7.

(P) NOVÁKOVÁ, V. a kol. Slabikář finanční gramotnosti. 2. upravené vydání. Praha: COFET, a. s., 2011. 416 s. ISBN 978-80-9043

(P) Etický kodex České bankovní asociace, dostupný z https://www.czech-ba.cz/cs/o-cba/eticky-kodex-cba

(P) VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-984-7.

(P) Bělohlávek, Alexander J.: Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení, Praha, C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-297-0

(P) Zákon č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

(P) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

(P) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část

(P) Zákon č. 216/1994 Sb., Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů

(P) RABAN, P. a kol. Občanské právo hmotné - Závazkové právo. Brno: Václav Klem - Vydavatelství a nakladatelství, 2014. 528 s. ISBN 978-80-87713-11-2

Z uvedených zdrojů vždy jen příslušné pasáže týkající se přednášené látky.

(D) Zwettlerová, I.: Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví, Ostrava, Key Publishing 2009, ISBN 978-80-7418-009-5

(D) ÚZ 1160 Ochrana spotřebitele. Ostrava: Nakladatelství Sagit, a.s., 2017

(D) SCHLOSSBERGER, Otakar. The possibility of alternative dispute resolution, focusing on the role of financial arbitration in the Czech Republic. Actual Problems of Economics (APE), 2013, No. 12, s. pp. 568-577. ISSN 1993-6788. info

(D) SCHLOSSBERGER, Otakar. Out–of–court litigation in the area of the payment cards. In International Small Claims Litigation Workshop. 2012.

Note:
Further information:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5917
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5163806.html