Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Diagnostics of rail transport construction

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
137YDKP Z 2 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Hana Krejčiříková
Lecturer:
Hana Krejčiříková
Tutor:
Hana Krejčiříková, Magdalena Křečková
Supervisor:
Department of Railway Structures
Synopsis:

Diagnostics of the railway track - Czech regulation 177/1995 as amended, regulations for assessing the operability of the lines, means of diagnostics of the railway superstructure and switches, railway substructure - ballast bed. Measurement of other track parameters. Examples of defects and shortcomings of the railway track.

Requirements:

Completion course of ZE01 - basics of railway constructions

Syllabus of lectures:

Diagnostics of a railway transport route, Decree 177/1995

Diagnostic tools

Diagnostics of the railway top

Diagnostics of sleeper subsoil

Diagnostics of crossovers

Defects and shortcomings of the track construction

Syllabus of tutorials:

Calculation of the continuous stiffness of the railway line based on the measured values.

Processing of measurement results.

Study Objective:

Study the basic requirements for control activities on lines, with the intervals of inspections of track components, with the basic measuring tools and devices with the evaluation of data

Study materials:

! Regulations No. 177/1995

!Technologie prací na železničním svršku, Kolektiv autorů, Praha 2019, ISBN 978-80-88265-17-7

! ČSN 73 6360–Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

?Doporučená 1 ČSN EN 13848 - 1 až 6 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie

?Doporučená 2 SŽDC SR103/4(S) Využívání měřících vozů pro železniční svršek s kontinuálním měřením tratě pod zatížením, 2010

Note:
Time-table for winter semester 2024/2025:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2024/2025:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4929206.html