Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Philosophical, Psychological, and Pedagogical Basics of Personality Development

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
16XFR Z,ZK 5 1P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Management Studies
Synopsis:

To introduce problems of development and creation of cretivity based on philosophy, psychology and pedagogy.The subject is focused on creativity and age, theory of creativity, process of creativity, barriers of creativity, dvelopment of creativity.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

This course goal is to acquire knowledge of theory of creativity. To introduce methods of development of creativity, creation of creativity, process of creativity.

Study materials:

Hlavsa, J. a kol. Psychologické základy výchovy tvořivosti, Praha, SPN 1981.

Hlavsa a kol.Psychologické metody výchovy tvořivosti. Praha, SPN 1986.

Hlavsa, J. Psychologické základy teorie tvorby . Praha, Academia 1985.

Chalupa, B. Tvořivost ve vědě a technice. Brno: FF UJEP 1973

Votruba, L. Rozvíjení tvořivosti techniků. Praha: Academia 2000

Kolektiv Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. Brno: Paido 1997.

Kolektiv Tvořivost v práci učitele a žáka.Brno: Paido 1996.

Kolektiv Tvořivá škola.Brno: Paido 1998.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1683606.html