Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Practical Aspects of Nuclear Measurements

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range
17PTE KZ 4 2+2
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Nuclear Reactors
Synopsis:

Předmět je zaměřen na přístrojové vybavení pro spektrometrii záření gama (obecně) a na detekci neutronů v reaktorovým aplikacích.

Shrnutí poznatků o impulsním, proudovém, resp. Cambelovském režimu vyhodnocení signálu z detektorů ionizujícího záření, porovnání vlastností a výhod, praktické aplikace.

Složení a funkce obecného měřícího řetězce, nastavení parametrů, analýza funkčnosti na základě sledování signálu ve vybraných bodech řetězce.

Metody digitalizace analogového signálu se zaměřením na Digital Signal Processing (DSP). Způsoby diskriminace záření gama a neutronů ve směsných polích.

Aplikace pro detekci neutronů s kompenzovanými a nekompenzovanými ionizačními komorami (B10, U235), proporcionálními detektory (He3, B10), koronovými detektory (B10).

Scintilační a polovodičová gama spektrometrie s detektory typu NaI/Tl, BGO, HPGe.

Pokročilé metody zpracování signálu z detektorů: Multiparametrické vyhodnocení impulsního signálu (amplituda, časový výskyt, doba náběhu, doběhu, tvar impulsu a plocha impulsu, efektivní a střední hodnota střídavé složky). Problematika zpracování proudových a impulsních signálů v krátkých časových intervalech (<1 ms). Sledování odchylek od gaussovského rozložení časového výskytu signálu, šumová analýza (jaderného reaktoru).

Metody kalibrace měřícího systému, linearita odezvy, způsoby pro korekci nelinearit, problematika návaznosti měřících rozsahů pro širokopásmová měření. Paralelní in-time diagnostika funkčnosti přístroje na základě fyzikálního vyhodnocení nebo sledování vnitřních parametrů přístroje.

Širokorozsahové detekční systémy používané pro řízení zařízení s požadavkem na vysokou spolehlivost (jaderný reaktor, fůzní reaktor). Řídící systém jaderné elektrárny Temelín. Problematika detekce záření pro zařízení pracující v pulsním režimu (urychlovače).

Přednáška doplněna o praktické ukázky přístrojového vybavení pracoviště reaktoru VR-1 (detekční aparatury TEMA EMK310, digitální analyzátory Canberra Inspektor2000 a DSA2000, multiparametrický analyzátor TEMA DA310, elektrometry KEITHLEY 6517A a 2435A, monitor malých proudů TEMA LCM310, polovodičový HPGe detektor ?)

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:
Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-08-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet11350005.html