Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Volitelná tělesná výchova, Elective Physical Education, version 2024

Garant: PaedDr. Luboš Neuman

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
TVV Tělesná výchova
 
Z 0 0+2 Z 0 0+2 Předmět je vypsán
TVV0 Tělesná výchova 0
 
Z 0 0+2 Z 0 0+2 Předmět je vypsán
TVKLV Tělovýchovný kurz
 
Z 0 7dní Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30024189-BI-V-TV.24.html