Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
154GBIM BIM v geodézii
 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
154EZKA Ekonomika v zeměměřictví a katastru česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
154ING4 Inženýrská geodézie 4 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154KONM Kontrolní měření
 
česky KZ 3 3C Předmět není vypsán
154MEGE Metrologie v geodézii česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
154MC3D Microstation 3D česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
155MSPD Moderní metody sběru prostorových dat česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155VFG Projekt - fotogrammetrie česky KZ 5 3C Předmět je vypsán
155PKAZ Právo v KN a zeměměřictví česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30024107-NG20240003.html