Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt - fotogrammetrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155VFG KZ 5 3C česky
Garant předmětu:
Jindřich Hodač, Karel Pavelka
Přednášející:
Karel Pavelka
Cvičící:
Karel Pavelka
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

praktická měřická dokumentace historických objektů a míst, technologie zaměření i vyhodnocení moderními metodami

Požadavky:

155FTG1

Osnova přednášek:

projektově orientovaný předmět = přednášky nejsou plánovány

Osnova cvičení:

a) výjezd na sběr dat do terénu - v rozsahu 1-2 dny .. v počátku semestru

b) samostatné zpracování dat do podoby požadovaných výstupů s konzultacemi a dílčím výkladem

Cíle studia:

Studenti si osvojí teoretické znalosti a získají praktické dovednosti, které jim umožní vhodně volit/využívat jednotlivé fotogrammetrické metody/technologie ve své praxi, vždy s ohledem na konkrétní požadavky zadavatelů.

Studijní materiály:

! PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04249-6.

! PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 2. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04719-4.

? LUHMANN, Thomas. Close range photogrammetry: principles, techniques and applications. Hoboken: Wiley, c2006. ISBN 0-470-10633-6.

? KARAS, Jakub a Tomáš TICHÝ. Drony. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4680-4.

? BEZDĚK, Ladislav a Martin FROUZ. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2014. Metodiky, Dokumentace památek (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-7480-017-7.

: PAVELKA, Karel a Jindřich HODAČ. Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03978-6.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php?categoryid=50
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3113206.html