Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_MIB MM 3. ročník

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ALGE Algebra
 
Předmět není vypsán
01BPMI1 Bakalářská práce 1
 
česky Předmět není vypsán
01BPMI2 Bakalářská práce 2
 
česky Předmět není vypsán
01FKO Funkce komplexní proměnné
 
česky Předmět není vypsán
01FANA1 Funkcionální analýza 1
 
česky Předmět není vypsán
01FAN2 Funkcionální analýza 2
 
česky Předmět není vypsán
01GTDR Geometrická teorie diferenciálních rovnic
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01MAS Matematická statistika
 
česky Předmět není vypsán
01MIP Míra a pravděpodobnost
 
česky Předmět není vypsán
01NMA2 Numerická matematika 2
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
01RMAF Rovnice matematické fyziky
 
česky Předmět není vypsán
01BASE Seminář k bakalářské práci
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023622-BSPMIMM3.html