Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_FIB LTF 3. ročník

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12BPFI1 Bakalářská práce 1
 
Předmět není vypsán
12BPFI2 Bakalářská práce 2
 
Předmět není vypsán
02KM1 Kvantová mechanika 1
 
Z,ZK 6 4P+2C Předmět není vypsán
12LTB2 Laserová technika 2
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
01RMAF Rovnice matematické fyziky
 
česky Předmět není vypsán
11BSEM Seminář k bakalářské práci
 
Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
12ZPLT Základní praktikum z laserové techniky
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
12ZPOP Základní praktikum z optiky
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
12ZELD Základy elektrodynamiky
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12ZFS Základy fotonických struktur
 
Z,ZK 2 2P Předmět není vypsán
11ZFPL Základy fyziky pevných látek
 
česky KZ 2 26P+0C Předmět není vypsán
12ZAOP Základy optiky
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023619-BSPFILTF3.html