Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

NMS P_FEN LFT volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12EL3 Elektronika 3
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12ELA Elektronika pro lasery
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12GOP Geometrická optika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12KOP Kvantová optika
 
česky Z,ZK 5 3+1 Předmět není vypsán
12LPZ Laserové plazma jako zdroj záření a částic
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12LPST Laserové, plazmové a svazkové technologie
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
12MMEO Měřící metody elektroniky a optiky
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12OSP Optické spektroskopie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12OZS Optické zpracování signálů
 
česky Z,ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
12PLS Pokročilé laserové spektroskopie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12EP1 Pokročilé praktikum z elektroniky 1
 
KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
12EP2 Pokročilé praktikum z elektroniky 2
 
KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
12PPRO Pokročilé praktikum z optiky
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
12PLM Praktikum z laserové medicíny
 
česky KZ 6 4 Předmět není vypsán
12RFO Rentgenová fotonika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01SUP Startupový projekt
 
česky Předmět není vypsán
12SOP Statistická optika
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12VLS Vláknové lasery a zesilovače
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023598-NMSPFELFTV.html