Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

NMS P_FEN FOT volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12AF Atomová fyzika
 
česky Z,ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12FLA Fyzika laserů
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
11FPOR Fyzika povrchů a rozhraní
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
12UKP Generace ultrakrátkých impulzů
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12INTO Integrovaná optika
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02QIC Kvantová informace a komunikace
 
anglicky Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
12LPZ Laserové plazma jako zdroj záření a částic
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11MONA Molekulární nanosystémy
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
12MMEO Měřící metody elektroniky a optiky
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NCH Nanochemie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11NAMA Nanomateriály - příprava a vlastnosti
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12OSE Optické senzory
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02OKS Otevřené kvantové systémy
 
Předmět není vypsán
12PDBL Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12RGL Plynové a rentgenové lasery
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12PLS Pokročilé laserové spektroskopie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12PPLT Pokročilé praktikum z laserové techniky
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
12PF2 Počítačová fyzika 2
 
Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek
 
česky ZK 4 2+2 ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
12PN Příprava polovodičových nanostruktur
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12RFO Rentgenová fotonika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11SEM Skenovací elektronová mikroskopie a metody mikrosvazkové analýzy
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01SUP Startupový projekt
 
česky Předmět není vypsán
12VLS Vláknové lasery a zesilovače
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023592-NMSPFEFOTV.html