Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

NMS P_FIMN volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11AND Aplikace neutronové difrakce
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11DAN Difrakční analýza mechanických napětí
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11FPOR Fyzika povrchů a rozhraní
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
11FPPL Fázové přechody v PL
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11NAMA Nanomateriály - příprava a vlastnosti
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11NMV Neutronografie v materiálovém výzkumu
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11SMAM Smart materiály a jejich využití
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01SUP Startupový projekt
 
česky Předmět není vypsán
12PYTHN Vědecké programování v Pythonu
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
14UAOB Úvod do analýzy obrazu
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023591-NMSPFIMV.html