Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Povinné navazující AU 2023

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
520DEN1N Dendrologie I
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
513DAT7 Dějiny a teorie architektury VII
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
521EKL1 Ekologie I
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
518NS6N NS VI - Velké stavby
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
519U4N Navrhování
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
524PRES2 Provádění, řízení a ekonomie staveb 2
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
524PRES3 Provádění, řízení a ekonomie staveb 3
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
524P Právo
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
524TZ1N Tech.infrastrukt.sídel
 
Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
523PS6N Vývoj.trendy ve stavit.
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
521UP1 Územní plánování I
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023567-POVINNE_NAU_2023.html