Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
126EKST Ekonomická statistika česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět je vypsán
126OCS1 Oceňování staveb 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
126SRPB Správa a řízení provozu budov česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět je vypsán
126SLEG Stavební legislativa česky Z 2 2P Předmět je vypsán
122TSEK Technologie staveb E česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
135ZSE Zakládání staveb E česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
126RSPR Řízení stavebních projektů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023328-BE20210500.html