Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management a ekonomika ve stavebnictví, 6. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
133BZE Betonové a zděné konstrukce E
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
126IMAB Informační management staveb (BIM)
 
česky Z,ZK 5 1P+3C Předmět není vypsán
124KKT Kompletační konstrukce E česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
126PJMS Marketing ve stavebnictví - projekt česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
126OCS2 Oceňování staveb 2
 
česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
126SWPX Software pro praxi
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
126VEIN Veřejné stavební investice
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023307-BE20230600.html