Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekty nav.prez.1.-4.sem (od) 21/22 programu IS v EN

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11XN1S-E Master project 1 for study programme IS anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
12XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
14XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
15XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
16XN1S-E Master project 1 for study programme IS anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
17XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
18XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
20XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
21XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
22XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
23XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět není vypsán
11XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
12XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
14XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
15XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
16XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
17XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
18XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
20XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
21XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
22XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
23XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
11XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
12XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
14XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
15XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
16XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
17XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
18XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
20XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
21XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
22XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
23XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
11XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět není vypsán
12XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět není vypsán
14XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět není vypsán
15XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět není vypsán
16XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět není vypsán
17XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět není vypsán
18XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět není vypsán
20XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět není vypsán
21XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět není vypsán
22XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět není vypsán
23XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022589-XN_IS_EN_1-4_21_22.html