Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

4.sem.ITS bak.prez.(od)17/18 (pro B3710)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
14AM Automatizace a měření
 
česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět není vypsán
15JZ2A Cizí jazyk - angličtina 2 česky Předmět je vypsán
16DOTE Dopravní technika
 
česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět není vypsán
11MAMY Matematické metody
 
česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022407-4.S.BITS_17_18.html