Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

1.sem.PIL bak.prez.(od) 20/21

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11CAL1 Calculus 1
 
česky Z,ZK 7 2P+4C+22B Předmět není vypsán
11GIE Geometrie
 
česky KZ 3 2P+2C+12B Předmět není vypsán
21LPX1 Letová praxe 1
 
česky KZ 2 0P+1C KZ 2 0P+1C Předmět není vypsán
11LA Lineární algebra
 
česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět není vypsán
21TPLV Teorie pilotního výcviku
 
česky Z,ZK 8 4P+4C Předmět není vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
12ZYDI Základy dopravního inženýrství
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
21UDVY Úvod do výcviku leteckého personálu
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022375-1.S.BPIL_20_21.html