Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

PRI-PJM kombinovaná forma od 20/21 povinně volitelné předměty 3.+ 4. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
K16E0201 Agile Bootcamp
 
Předmět není vypsán
K16C0101 Balanced Scorecard
 
Předmět není vypsán
K63C0301 Oceňování podniku a projektů
 
Předmět není vypsán
K66C0101 Odrazy technických inovací v kultuře
 
Předmět není vypsán
K63C0302 Podniková krize
 
Předmět není vypsán
K65C0103 Public Relations
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021558-PJM_CK_20_21_PVP.html