Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elective Vocational Courses for Master Specialization Computer Systems and Networks

Povinné předměty všech specializací s výjimkou této specializace.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
NIE-KRY Advanced Cryptology anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NIE-PDB Advanced Database Systems anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-PIS Advanced Information Systems
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-AIB Algorithms of Information Security anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-ADP Architecture and Design patterns anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-MVI Computational Intelligence Methods anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-KOD Data Compression
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-ADM Data Mining Algorithms
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-SIM Digital Circuit Simulation and Verification
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-EVY Efficient Text Pattern Matching anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-EHW Embedded Hardware anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-BVS Embedded Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NIE-ESW Embedded Software anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-BKO Error Control Codes
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-FME Formal Methods and Specifications
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-GAK Graph theory and combinatorics
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NIE-HWB Hardware Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NIE-MKY Mathematics for Cryptology
 
anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
NIE-AM1 Middleware Architectures 1 anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-SIB Network Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-NON Nonlinear Continuous Optimization and Numerical Methods anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-NSS Normalized Software Systems
 
anglicky ZK 5 2P Předmět není vypsán
NIE-SYP Parsing and Compilers anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-REV Reverse Engineering anglicky Z,ZK 5 1P+2C Předmět je vypsán
NIE-SBF System Security and Forensics anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-TES Systems Theory anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-TSP Testing and Reliability anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NIE-NUR User Interface Design anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021549-NIE-PSS-VS.21.html