Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Purely Elective Master Courses, Version 2021

In addition to courses from this group, students can enroll in courses from the group „Elective vocational courses for this specialization“. Courses of this group that a student has completed in the bachelor study at CTU cannot be re-completed.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
NIE-BLO Blockchain anglicky Z,ZK 5 1P+2C Předmět je vypsán
BIE-CCN Compiler Construction
 
anglicky Z,ZK 5 3P Předmět není vypsán
NIE-CPX Complexity Theory anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
NIE-VYC Computability
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
NIE-MVI Computational Intelligence Methods anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-SCE1 Computer Engineering Seminar Master I anglicky Z 4 2C Předmět je vypsán
NIE-SCE2 Computer Engineering Seminar Master II
 
anglicky Z 4 2C Předmět není vypsán
NIE-ARI Computer arithmetic anglicky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-KOD Data Compression
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NI-DSW Design Sprint anglicky Z 2 30B Předmět je vypsán
NI-DID Digital drawing česky Z 2 4C Z 2 4C Předmět není vypsán
NIE-EVY Efficient Text Pattern Matching anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NI-GLR Games and reinforcement learning
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
NI-GRI Grid Computing anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-HMI History of Mathematics and Informatics anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-DVG Introduction to Discrete and Computational Geometry
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MIE-MZI Mathematics for data science
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-AM2 Middleware Architectures 2
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-PAM Parameterized Algorithms anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-SYP Parsing and Compilers anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-ROZ Pattern Recognition anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-PML Personalized Machine Learning anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NI-AML Pokročilé techniky strojového učení
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 1C Předmět není vypsán
NIE-PDL Practical Deep Learning anglicky KZ 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-VPR Research Project anglicky Z 5 Z 5 Předmět je vypsán
NIE-SWE Semantic Web and Knowledge Graphs anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I
 
Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
NIE-HSC Side-Channel Analysis in Hardware anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
NIE-DDW Web Data Mining
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-BPS Wireless Computer Networks
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MIE-SEP World Economy and Business anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021548-NIE-V.21.html