Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Compulsory Courses of Master Specialization Computer Security, Version 2021

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
NIE-KRY Advanced Cryptology anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NIE-AIB Algorithms of Information Security anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-HWB Hardware Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NIE-MKY Mathematics for Cryptology
 
anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
NIE-SIB Network Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-REV Reverse Engineering anglicky Z,ZK 5 1P+2C Předmět je vypsán
NIE-SBF System Security and Forensics anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021548-NIE-PS-PB.21.html