Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

6. sem. PRE bak. DOS 21-22 povinné předměty-výběr-3

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
618NMM Numerické metody mechaniky
 
česky Z 3 2P+0C Předmět není vypsán
612ZAR Základy architektonického plánování
 
česky Z 3 2P+0C+8B Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021508-6S_P_DOS_21-22_PV3.html