Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

obor Projektový management a inženýring, 2. semestr

126INGZ místo 126PLCO, úpravy kreditů

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
126DISP Diplomový seminář česky Z 4 3C Předmět není vypsán
126FAMG Facility management
 
česky Z,ZK 4 1P+3C Předmět není vypsán
126INZG Inženýring česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
126KIST Kalkulace inženýrských staveb
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101MMR Matematické metody v řízení
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
126PM2 Projektový management 2
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019760-NP20170200.html