Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Diplomový seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126DISP Z 4 3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Eduard Hromada
Cvičící:
Eduard Hromada
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Každý student kontaktuje na začátku semestru vedoucího práce z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví (seznam rámcových témat je zveřejněn v informačním systému KOS). Ve spolupráci s vedoucím práce je konkretizováno téma práce z oblasti stavebnictví a ekonomiky. V projektu jsou řešeny problémy zejména ze stavební praxe. Projekt je přípravou pro vlastní diplomovou práci. Výstupem projektu je zadání tématu diplomové práce, zpracování osnovy práce, vyhledání a studium literatury, rešerše a podrobné seznámení se s řešenou problematikou.

Student si nastuduje metodické pokyny ČVUT v Praze, jak psát vysokoškolské závěrečné práce - viz http://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Studijní předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Osnova studijního předmětu vychází z charakteru závěrečné práce.

Cíle studia:

Schopnost aplikace vědomostí z průběhu studia.

Studijní materiály:

dle zadání

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4937206.html