Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

1.sem.PIL bak.prez.(od) 15/16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11CAL1 Calculus 1 česky Z,ZK 7 2P+4C+22B Předmět je vypsán
11GIE Geometrie
 
česky KZ 3 2P+2C+12B Předmět je vypsán
11LA Lineární algebra
 
česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
12ZYDI Základy dopravního inženýrství
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
21ZEL1 Základy elektrotechniky 1
 
česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
21ZLKS Základy leteckých konstrukcí a systémů
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
21UVYP Úvod do výcviku leteckého personálu
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30014775-1.S.BPIL_15_16.html