Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Povinné předměty magisterského zaměření Softwarové inženýrství, verze 2016

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
MI-ADP.16 Architektonické a návrhové vzory
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-FME.16 Formální metody a specifikace
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-NSS.16 Normalized Software Systems
 
anglicky ZK 5 2P Předmět není vypsán
MI-NUR.16 Návrh uživatelského rozhraní
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-PDB.16 Pokročilé databázové systémy
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-PIS.16 Pokročilé informační systémy
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013758-MI-PZ-WSI-SI.2016.html