Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu/oboru/zaměření nebo povinně volitelný předmět. Předměty této skupiny, které student absolvoval v bakalářském studiu na ČVUT, nelze znovu absolvovat v magisterském studiu.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
MI-IKM Internet a klasifikační metody
 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
MI-AFP Aplikované funkcionální programování
 
česky KZ 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-APH Architektura pocitacovych her
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-BML Bayesovské metody ve strojovém učení
 
česky KZ 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-BPS Bezdrátové počítačové sítě
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-DSP Databázové systémy v praxi
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-DZO Digitální zpracování obrazu
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-DDM Distribuovaný data mining
 
anglicky KZ 4 3C Předmět není vypsán
MI-PAM Efektivni předzpracování a parametrizované algoritmy
 
Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-GLR Games and reinforcement learning
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
NI-HSC Hardwarové útoky postranními kanály Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
MI-HMI2 Historie matematiky a informatiky 2
 
česky ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
MI-IVS Inteligentní vestavné systémy
 
KZ 4 1P+3C Předmět není vypsán
NI-IAM Internet a multimédia
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-IOT Internet of Things
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-ATH Kombinatorická teorie her
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
NI-CCC Kreativní programování
Josef Kortán, Radek Richtr, Vojtěch Tomas 
KZ 4 1P+2C KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
NI-LSM Laboratoř statistického modelování
 
česky KZ 5 3C Předmět není vypsán
MI-LOM.16 Lineární optimalizace a metody
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-MSI Matematické struktury v informatice
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-MZI Matematika pro znalostní inženýrství
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NI-MOP Moderní objektové programování ve Pharo česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
MI-MPC Moderní programování v C++
 
Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-MAI Multimedia a internet
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
MI-OLI Ovladače pro Linux
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
MI-PVR Pokročilá virtuální realita
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
NI-AML Pokročilé techniky strojového učení
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 1C Předmět není vypsán
MI-IOS Pokročilé techniky v iOS aplikacích
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
MI-PVS Pokročilé vestavné systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
MI-DNP Pokročilý .NET
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-PYT Pokročilý Python
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
MI-ARI Počítačová aritmetika
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NI-PG1 Počítačová grafika 1
 
česky ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-PRC Programování v CUDA
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-RUB Programování v Ruby
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
MI-PSL Programování v jazyku Scala
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-ROZ.16 Rozpoznávaní
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I
 
Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
MI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II
 
česky Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
MI-SZ1 Seminář znalostního inženýrství magisterský I
 
česky Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
PI-SCN Semináře z číslicového návrhu
 
ZK 4 2P+1C ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-SCR Statistická analýza časových řad
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
BI-SOJ Strojově orientované jazyky
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
MI-TS1 Teoretický seminář magisterský I
 
Z 4 2C Předmět není vypsán
MI-TS2 Teoretický seminář magisterský II
 
česky Z 4 2C Předmět není vypsán
MI-TS3 Teoretický seminář magisterský III
 
Z 4 2C Předmět není vypsán
MI-TS4 Teoretický seminář magisterský IV
 
Z 4 2C Předmět není vypsán
MI-TNN Teorie neuronových sítí
 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
MI-VYC Vyčíslitelnost
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
MI-MCS Vícejádrové systémy
 
česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
NI-VPR Výzkumný projekt Z 5 Z 5 Předmět je vypsán
MI-VEM Vědecké myšlení
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
MI-ZS10 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 10 kreditů
 
Z 10 Z 10 Předmět není vypsán
MI-ZS20 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 20 kreditů
 
Z 20 Z 20 Předmět není vypsán
MI-ZS30 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 30 kreditů
 
Z 30 Z 30 Předmět není vypsán
MI-RRI Řízení rizik v informatice
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013748-MI-V.2017.html