Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Obor Avionika - průchod studiem

Studijní plán: Letectví a kosmonautika - obor Avionika

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
B9M38PRM Projektové řízení a marketing Z,ZK 2 2P+1C Z povinný předmět programu
B9M38PSL Přístrojové systémy letadel Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
B9M38AML Aerodynamika a mechanika letu Z,ZK 6 2P+4L Z povinný předmět oboru
B3M37KIN Kosmické inženýrství Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
BE9M04PRE Presentation Skills KZ 2 2C Z povinný předmět oboru
2016_MLAKVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B9M38TYP Týmový projekt
 
KZ 6 0P+6C L povinný předmět programu
BE9M04AKP Academic Writing KZ 2 2C L povinný předmět oboru
B9M36BEP Bezpilotní prostředky
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět oboru
B9M38INA Integrovaná avionika
 
Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět oboru
2016_MLAKPV Povinně volitelné předměty 8 povinně volitelný předmět
2016_MLAKVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel Z,ZK 5 3P+1C Z povinný předmět programu
B3M37LRS Letecké rádiové systémy Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
B9M38POL Pohony letadel Z,ZK 5 3P+1C Z povinný předmět programu
B9M35SRL Systémy řízení letu Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
2016_MLAKPV Povinně volitelné předměty 8 povinně volitelný předmět
2016_MLAKVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 30 22s L povinný předmět programu
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod803263564805.html