Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Přístrojové systémy letadel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B9M38PSL Z,ZK 6 2P+2L česky
Garant předmětu:
Jan Roháč
Přednášející:
Jan Roháč
Cvičící:
Jan Roháč, Martin Šipoš
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět studenty seznamuje s aktuální technologií užívanou v letadlových palubních přístrojích, systémech a senzorice pracujících v nízkofrekvenční oblasti a s metodami sloužícími pro zpracování systémových dat. Předmět zahrnuje detailní popis přístrojového vybavení letadel a jeho odolnosti na vnější vlivy, popis zdrojů elektrické energie na letadle a výkonové elektrotechniky, rozbor přístrojů a systémů pro měření motorových a aerometrických veličin, a popis prostředků havarijní a provozní diagnostiky. Předmět se rovněž věnuje oblasti inerciálních navigačních prostředků, užívaným senzorům a systémům, jejich modelování a popisu. Předmět se věnuje avionice malých i velkých dopravních letadel a i bezpilotních prostředků.

Požadavky:

Nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ohledně letecké techniky, jen doporučeny základní znalosti o měřicí technice, senzorech/elektronických obvodech a jejich principech.

Osnova přednášek:

1. Přístrojové vybavení letadel, palubní desky. Odolnost proti vnějším vlivům. EMC, přehled typů elektromagnetického rušení a jejich zdrojů v letectví.

2. Letadlové energetické sítě. Zdroje elektrické energie na letadle.

3. Definice motorových parametrů vrtulového a proudového. Měření otáček, teplot a tlaků na letadlových motorech, měření krouticího momentu, vibrací. Signalizace požáru a námrazy.

4. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů. Palivové systémy letadel, měření spotřeby paliva, celkového a kritického množství paliva.

5. Měření výšky barometrickou metodou, konstrukce výškoměrů. Mezinárodní standardní atmosféra. Měření úhlu náběhu.

6. Měření vzdušné a vertikální rychlosti, Machova čísla a teploty vnějšího vzduchu. Systémy pro měření aerometrických veličin - postupy výpočtu, používané snímače.

7. Metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky, palubní zapisovače a jejich záznamová média.

8. Zemské magnetické pole a jeho využití v letectví, snímače zemského magnetického pole.

9. Úvod do navigačních systémů letadel. Mechanické gyroskopické navigační prostředky.

10. Senzory inerciálních navigačních systémů - senzory úhlové rychlosti/gyroskopy, akcelerometry.

11. Navigační rovnice - odvození a postupy výpočtů. Modelování navigačních systémů.

12. Avionika bezpilotních prostředků.

13. UAV - zdroje elektrické energie, výkonová bilance.

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktická ověření základních principů letecké přístrojové techniky, dílčích subsystémů, senzoriky a metod vyhodnocení systémových dat. Je připraveno 12 úloh, ze kterých je požadováno vypracování zpráv shrnujících zadání/postup řešení/výsledky. V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze, např. letecká základna Policie ČR (Ruzyň), trenažer B737 na ČSA.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Pallet, E.H.J.: Aircraft instruments and integrated systems. Longman 1992

[2]Davies M.: The standard handbook for aeronautical and astronautical engineers. McGRAW-HILL 2002

[3]Fortescu P., Stark J., Swinerd G.: Spacecraft Systems Engineering. John Wiley&Sons, Ltd. 2003

[4]Helfrick A: Principles of Avionics. Avionics Communications Inc. 2004

[5]Moir I., Seabridge A.: Aircraft systems. John Wiley&Sons, Ltd. 2008

[6]Spitzer C. R.: Avionics development and implementation. CRC Press 2007

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B9M38PSL
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C4-s151b
Šipoš M.
07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř PSL
místnost T2:C4-s151b
Šipoš M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř PSL
místnost T2:C4-s151b
Šipoš M.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř PSL
místnost T2:C4-s151b
Šipoš M.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř PSL
místnost T2:C2-86
Roháč J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C3-135
Roháč J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-135
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5071206.html