Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Social Competences in Project and Process Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32ME-K-SCOM-01 Z 3 12B anglicky
Vztahy:
Předmět 32ME-K-SCOM-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět K16E0501
Předmět 32ME-K-SCOM-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět K16E0501 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

The course is focused on the development of skills in managing projects, processes, and people in the organization.

Požadavky:

The credit is granted for taking a final test online in Moodle. The final test covers the knowledge of the seminars. It includes 20 ABCD questions (one correct); correct: 1 point; incorrect: 0 points; minimum: 10 points. The limit is 30 minutes.

Osnova přednášek:

Osnova cvičení:

SEMINAR 1. Career development. Self-management. Performance management. Leadership development.

SEMINAR 2. IPMA model. Perspective competencies, Negotiations and result orientation. Personality types according to MBTI. Project management, brainstorming, and decision making.

Cíle studia:

Through seminars, students will learn effective principles and practices for efficient project, process, and people management in the organization.

Studijní materiály:

Course materials and presentations

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7861506.html