Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Aplikace AI pro zpracování obrazu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18AAIO KZ 3 5XD česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s existujícími SOTA nástroji využívajícími neuronové sítě (NS) s primárním zaměřením na zpracování obrazu. Příkladem těchto nástrojů může být v ekosystému NVIDIA zařízení Jetson. Studenti se naučí toto zařízení zprovoznit, nainstalovat potřebný software a vytvářet programy využívající existující předučené modely.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Seznámení se zařízením (cca 1 den)

a) zprovoznění, instalace OS

b) ovládání - seznámení s konzolí v OS Linux, základní příkazy

c) instalace sw. pomocí Docker kontejnerů, základy ovládání Dockeru

2. Představení základních předinstalovaných modelů NS (cca 1 den)

a) obecná architektura zařízení a popis technologií

b) ovládání a spouštění modelů a jejich parametry

c) instalace dalších modelů

d) využití programového API pro čtení informací

3. Tvorba jednoduchých aplikací využívajících modely NS (1 den)

a) detailnější seznámení s API jednotlivých modelů

b) tvorba jednoduchých aplikací využívajících detekci objektů, segmentaci obrazu apod. dle tutoriálů NVIDIA

4. Samostatná tvorba komplexnějšího programu - studenti samostatně vytvoří komplexnější aplikaci (2 dny)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7834806.html