Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kariérní plánování a rozvoj

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-KAPL-01 Z 3 16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Základní trénink kompetencí pro 21. století a seznámení se se soft skills ve spolupráci s Kariérním centrem ČVUT, které připravuje studenty tak, aby se dokázali prezentovat na trhu práce a věděli, za čím a jak mají směřovat. Předmět je koncipován prakticky a vychází z nejnovějších trendů trhu práce. Byl sestaven na základě konzultací s odborníky z praxe.

Požadavky:

Metody a kritéria hodnocení:

•Aktivní účast ve výuce přesahující 75 %

•Účast na cvičeních

•Prezentace daného tématu

•Vypracování úkolu v odpovídající kvalitě

•Reflexe vlastní zkušenosti

Osnova přednášek:

1. Vize a kompetence pro úspěšnou kariéru

● Co je vize (cíl/vize; aspirace) a proč je důležitá pro dosažení kariérního úspěchu?

● Jaké kompetence jsou důležité pro dosažení kariérního úspěchu?

2. Portfolio a budování osobní značky

● Co je portfolio a proč ho mít (sociální sítě)?

● Proč a jak budovat osobní značku?

3. Komunikační a prezentační dovednosti

● Jak komunikovat v profesním i osobním životě (verbálně i neverbálně)?

● Jak prezentovat sám sebe a své výsledky (sociální sítě, web, ...)?

4. Týmová práce a role

● Jak přistupovat k týmové práci (Belbin)?

● Jaké jsou týmové role?

● Planner (úkoly a jejich plnění, sdílení v rámci teamu)

● Feedback od studentů - portfolio

Osnova cvičení:

1. Vize a kompetence pro úspěšnou kariéru

Praktické cvičení:

● Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?

● Co Vám může pomoci? Co Vás může limitovat?

2. Portfolio a budování osobní značky

Praktické cvičení:

● Jak na CV a motivační dopis (video)? Swopi, elektronická vizitka (ukázka)

3. Komunikační a prezentační dovednosti

Praktické cvičení:

● Jak na pohovor?

4. Týmová práce a role

Praktické cvičení:

● Jakou roli/role mohu hrát v týmu?

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty se soft skills, kompetencemi pro 21. století a pomoct jim sestavit nejen portfolio, ale i vlastní představu, kam směřovat. Studenti po absolvování předmětu budou lépe připraveni na současný trh práce.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7808806.html