Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Enterprise Java a Kotlin

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-EJK Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Kurz je zaměřen na pokročilé technologie v programovacích jazycích Java a Kotlin. Důraz je kladen na technologie pro vývoj podnikových informačních systémů s architekturou mikroslužeb, které lze nasadit do cloudu.

Požadavky:

Semestrální projekt.

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-EJK

Osnova přednášek:

1. Introduction to Enterprise Java, Jakarta EE

2. Microservices, MicroProfile, MicroProfile Config

3. Servlet API

4. Web Services, RESTful, MicroProfile Rest Client, OpenAPI

5. Beans, CDI, Bean Validation

6. Reactive Architecture, Vertx, Stream Processing, Mutiny

7. JPA, JPQL, JPA Associations, Transactions and Locking

8. Jakarta Security, MicroProfile JWT Authentication

9. Reliability and Monitoring, MicroProfile Health Check, Fault Tolerance, Metrics, OpenTelemetry

10. Docker and Kubernetes

11. EIPs and Apache Camel

12. MicroProfile Standalone: GraphQL, Reactive Messaging

Osnova cvičení:

1. Jakarta Helloworld, Wildfly, Quarkus,

2. Webová aplikace s architekturou MVC implemetovaná servlety

3. Restové služby

4. CDI, Validace bean

5. JPA, JPA - asociace, optimistické zamykání

6. Reaktivní API

7. Quarkus security s application.properties, JWT

8. Zákaznická konfigurace

9. Fault Tolerant a Metrics

10. Kubernetes

11. Apache Camel

12. Apache Kafka

Cíle studia:
Studijní materiály:

https://eclipse-ee4j.github.io/jakartaee-tutorial/

https://github.com/OpenLiberty/tutorial-microprofile

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-EJA/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-EJK/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7774806.html