Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management stavební firmy P

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126MSFP Z,ZK 7 3P+2C česky
Garant předmětu:
Eduard Hromada
Přednášející:
Martin Čásenský
Cvičící:
Martin Čásenský
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.

Požadavky:

Není vyžadováno nic nad běžný rámec.

Osnova přednášek:

1) Základy teorie řízení, oblasti managementu, manažer, manažerské dovednosti na různých úrovních managementu;

2) Právní formy společností + základní účetní výkazy;

3) Tržní okolí, Situační analýzy tržního prostředí;

4) Organizování, organizační struktury, komunikace;

5) Plánování a rozhodování na jednotlivých úrovních managementu;

6) Řízení lidských zdrojů, delegování, motivace, odměňování;

7) Systémy řízení komunikace a informační systémy ve stavebních společnostech;

8) Management změny, projektový management;

9) Podnik9ní v zahraničí

10) Řízení dodavatelů, procurement

11) Controlling;

12) Rizikový a krizový management;

13) Základy marketingu

Osnova cvičení:

- Úvod do finančního managementu

- Finanční výkazy a podílová analýza

- Časová hodnota peněz

- Analýza návratnosti investic

- Cash Management

- Fakturace ve stavebnictví

- Prezentace vybraného tématu pro ostatní

- Účast v online soutěži BIG/COINS - Buildong Industry Game/COnstruction INdustry Simulation

Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou řízení podniku s důrazem na specifika stavebnictví.

Studijní materiály:

- BLAŽEK, L. Management - Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. vyd. Praha : Grada, 2014.ISBN 978-80-247-4429-2.

- TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., JELÍNKOVÁ, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 1. vyd. Praha : Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0689-9.

- SYNEK M. et al. Manažerská ekonomika. 5 vyd. Praha : Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

- VALACH et al. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vyd. Praha : Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-71-2.

- Peterson, Steven J.: Construction Accounting and Financial Management, Pearson, 3rd edition, 2012, ISBN 0133072924

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7773006.html