Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Online marketing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-OMAR-01 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-OMAR-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-OMAR-01 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-OMAR-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-OMAR-01 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-OMAR-01 nelze zapsat s předmetem 32BE-P-OMAR-01 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět se zabývá marketingem, marketingovou strategií a tvorbou marketingové kampaně v online prostředí. Po ukončení tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět vlivu technologie na tradiční marketingový mix. Pochopit, jak mohou digitální marketing používat ke zvýšení prodeje a rozšiřování svého podnikání. Pochopit, jak zasáhnout cílový trh v online prostředí a stanovit základní marketingové cíle digitální marketingové kampaně. Pochopit, možnosti měření a vyhodnocování marketingových aktivit na internetu, porozumět základům elektronického obchodování a možnostem zahraniční expanze. Předmět je postaven na e-learningovém kurzu Google „Základy digitálního marketingu“, což umožní studentům získat certifikaci v oboru internetového marketingu.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: Aktivita a zpracování individuálních a skupinových úkolů během cvičení. Např. správa sociálních médií, scénář virálního videa, práce v Google Analytics, scénář a realizace uživatelského testování, tvorba e-mailingové kampaně apod. Nutné získat minimálně 35 bodů ze 70 možných. Požadavky ke zkoušce: Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury). Zkouška bude probíhat písemnou formou (otevřené a uzavřené otázky) prostřednictvím Moodle. Ze zkoušky je nutné získat minimálně 15 bodů z 30 možných. Pro uzavření předmětu je nutné vykonat obě části hodnocení, tj. zkoušku i zápočet na minimálně 50 % možných bodů.

Osnova přednášek:

1. Význam internetu v marketingu

2. Nástroje internetového marketingu

3. Marketing ve vyhledávačích

4. Základy optimalizace pro vyhledávače

5. Reklama ve vyhledávání

6. Reklama v obsahové síti

7. Základy e-mail marketingu

8. Marketing v sociálních médiích

9. Online video v marketingu

10. Mobilní marketing

11. Základy webové analytiky

12. Budování elektronického obchodu

13. Internet a zahraniční expanze

Osnova cvičení:

Na cvičeních budou řešeny individuální a skupinové úkoly, které budou hodnoceny a na základě součtu bodů bude udělen zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je objasnění vlivu moderních informačních a komunikačních technologií jako akcelerujícího prostředku na rozvoj vztahového marketingu. Studenti, kteří úspěšně dokončí daný kurz, budou znát principy elektronického obchodování a elektronického marketingu, včetně typologie e-businessu, e-procurementu a především B2B a B2C marketingu. Studenti porozumí pronikání internetu do komunikačních aktivit (internetová reklama, mobilní marketing, internetová podpora prodeje, sociální sítě, jako například Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+).

Studijní materiály:

Google. Základy digitálního marketingu [online]. 2023. Dostupné na https://skillshop.exceedlms.com/student/collection/703842-digital-marketing?locale=cs

[P] BECK, A. Google AdWords. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2898-8.

[P] SEMERÁDOVÁ, Tereza a WEINLICH, Petr. 2020. Website Quality and Shopping Behavior: Quantitative and Qualitative Evidence. SpringerBriefs in Business. Dostupné z: https://1url.cz/@semeradova

[P] SEMERÁDOVÁ, Tereza et al. Jak na digitální marketingovou strategii firmy. Vydání 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021. ISBN 978-80-7494-564-9.

[P] SEMERÁDOVÁ, Tereza a WEINLICH, Petr. 2019. Marketing na Facebooku a Instagramu: využijte naplno organický dosah i sponzorované příspěvky. 1. vydání. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-4959-1.

[D] CHAFFEY, Dave. Digital business and e-commerce management: strategy, implementation and practice. 6th ed. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 978-0-273-78654-2.

[D] JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4311-7.

[D] SEDLÁK, Miroslav a MIKULÁŠKOVÁ, Petra. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3727-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7728906.html