Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy konstrukcí a strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311018 ZK 2 2P+0C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Poddajná tělesa. Příklad tyče namáhané tahem: Zatížení a vnitřní síla, napětí, prodloužení, deformace. Pružný materiál, Hookeův zákon. Příklad nosníku namáhaného ohybem: Zatížení a vnitřní síly, napětí, průhyb, natočení, deformace. Základní pojmy z obecné pružnosti – napjatost, deformace, rozšířený Hookeův zákon, kompatibilita deformace (informativně). Trvalá deformace a pevnost. Dimenzování. Přehled scénických mechanismů. Přehled mechanismů a robotů. Struktura mechanismů. Počet stupňů volnosti. Počet pohonů a statická určitost. Pohyb hmotného bodu a tělesa. Druhy pohybů. Transformační matice pohybu. Zdroje světla – spektrální a směrové charakteristiky. Osvětlovací systémy – optické principy. Základy akustiky. Prostorová akustika. Základní principy větrání a vytápění. Klimatizace kulturních objektů

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška

2. Poddajná tělesa. Příklad tyče namáhané tahem: Zatížení a vnitřní síla, napětí, prodloužení, deformace.

Pružný materiál, Hookeův zákon.

3. Příklad nosníku namáhaného ohybem: Zatížení a vnitřní síly, napětí, průhyb, natočení, deformace.

4. Základní pojmy z obecné pružnosti – napjatost, deformace, rozšířený Hookeův zákon, kompatibilita deformace (informativně). Trvalá deformace a pevnost. Dimenzování.

5. Přehled scénických mechanismů. Přehled mechanismů a robotů.

6. Struktura mechanismů. Počet stupňů volnosti. Počet pohonů a statická určitost.

7. Pohyb hmotného bodu a tělesa. Druhy pohybů. Transformační matice pohybu.

8. Zdroje světla – spektrální a směrové charakteristiky

9. Osvětlovací systémy – optické principy

10. Základy akustiky

11. Prostorová akustika

12. Základní principy větrání a vytápění

13. Klimatizace kulturních objektů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

M. Valášek, V.Stejskal, J.Březina: Mechanika A, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002

Drkal, F.; Lain, M.; Zmrhal, V.: Klimatizace. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2015. ISBN 978-80-01- 05652-3.

Drkal, F.; Zmrhal, V.: Větrání. Česká technika - nakladatelství ČVUT. Praha 2013. ISBN 978-80-01-05181-8.

Doporučená literatura:

R. John Koshel: Illumination Engineering: Design with Nonimaging Optics, Wiley-IEEE Press 2013

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7595106.html