Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Scénické technologie

Studijní program: Scénické technologie Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BS20230100 Scénické technologie, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
29
BS20230200 Scénické technologie, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
26
BS20230300 Scénické technologie, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
28
BS20230400 Scénické technologie, 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
28
BS20230500 Scénické technologie, 5. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
28
BS20230600 Scénické technologie, 6. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
30
Minimální počet kreditů 169
Povinně volitelné předměty
BS20230200_1 Scénické technologie, PV předmět, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BS20230300_1 Scénické technologie, PV předmět, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BS20230500_1 Scénické technologie, PV předměty, 4. a 5. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 8
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Jazyky
BF20190101_I Povinně volitelný jazyk, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
1
BF20190202_I Povinně volitelný jazyk, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 3
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180

platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Scénické technologie, PV předmět, 2. semestr [BS20230200_1]

Pro absolventy nestavebních středních škol je důrazně doporučeno si zapsat předmět Zakreslování stavebních konstrukcí.

Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022107.html